Skočiť na hlavný obsah

Príloha č. 1 k VZN mesta Galanta č. 9/2023, ktorým sa mení VZN mesta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej organizácie Patria – Domov dôchodcov v Galante

Úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov 
a v zariadení opatrovateľskej služby od 01.04.2024 do 31.03.2025

a) Výška sumy úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená v rovnakej výške pri všetkých stupňoch odkázanosti, a to na 3,34 Eur/deň.

b) Výška úhrady za ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a osobné vybavenie je : 

  • 12,09 Eur/deň - ak obytnú miestnosť užíva jeden prijímateľ sociálnej služby
  • 9,77 Eur/deň - ak obytnú miestnosť užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby
  • 8,49 Eur/deň - ak obytnú miestnosť užívajú traja prijímatelia sociálnej služby

c) Úhrada za stravovanie pri poskytovaní stravy s počtom odobratých jedál, ktoré zodpovedá celodennému stravovaniu je na deň pre prijímateľa nasledovná:

 Racionálna a šetriaca stravaDiabetická strava
Raňajky0,89 Eur0,95 Eur
Desiata0,28 Eur0,31 Eur
Obed2,22 Eur2,31 Eur
Olovrant0,28 Eur0,31 Eur
Večera1,48 Eur1,54 Eur
Druhá večera-0,62 Eur
Celkom:5,15 Eur6,04 Eur

V Galante, dňa 20.02.2024

PaedDr. PhDr. Henrieta Maťašovská Csemezová v. r. riaditeľka Patria – DD v Galante

x

22.07.2024 (Pondelok)

polievka zelerová s ovsenými vločkami (1)

maďarský guláš z hovädzieho mäsa

knedla (1)

23.07.2024 (Utorok)

polievka lúsková s cestovinou (1)

plnená paprika

chlieb (1)

24.07.2024 (Streda)

polievka zeleninová s mrveničkou (1)

zemiaky na paprike s kabanosom

25.07.2024 (Štvrtok)

polievka rascová 

bravčový perkelt

kolienka (1)

uhorky

26.07.2024 (Piatok)

polievka fazuľová so zeleninou

vyprážaný karfiol (1,3,7)

opekané zemiaky

tatárska omáčka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše