Skočiť na hlavný obsah
Logá

Dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

Na základe výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR) ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje DOP 2021/8.1.1/01 naše zariadenie sociálnych služieb podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Podporu opatrovateľskej služby, ktorá bola schválená MPSVaR SR dňom 9. novembra 2021.

Časový rámec realizácie projektu: 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023

Celkové oprávnené výdavky žiadateľa:  97 920,00 Eur

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby na území mesta Galanta počas 23 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách).

Cieľová skupina:

  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje daný druh sociálnej služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho vylúčenia vo verejnom sektore.

Ciele projektu: 

Cieľom projektu je dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Terénna opatrovateľská služba  zabezpečí čo najdlhšie zotrvanie odkázaných občanov v ich prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality ich života. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivity sú realizované prostredníctvom 6 opatrovateliek pre obyvateľov mesta Galanta, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s Patria – Domov dôchodcov v Galante, najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 

Projekt je zároveň prínosom k udržaniu a rozšíreniu zamestnanosti v meste v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Realizácia projektu: 

Realizácia projektu bola zahájená 1. januára 2022 so 6 zamestnancami- opatrovateľkami v domácnosti a 10 prijímateľmi sociálnych služieb. Financovanie prebiehalo formou  refundácie miezd a odvodov poistného šiestich opatrovateliek, zvyčajne v dvoj a troj-mesačných intervaloch. Kumulatívne sa do projektu zapojilo 9 zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a 17 klientov – prijímateľov služby. Výška celkových refundovaných oprávnených nákladov za celé obdobie realizácie projektu bola 91 783,90 Eur.

Za realizáciu projektu zodpovedala: PaedDr. PhDr. H. Maťašovská Csemezová a Ing. M. Kuruczová. 

 

x

15.04.2024 (Pondelok)

polievka hrachová s údeným mäsom, chlieb(1)

tvarohové rezance(1,7)

16.04.2024 (Utorok)

polievka karfiolová zaprážaná(1)

kuracie pečienky

dusená ryža

uhorka

17.04.2024 (Streda)

polievka zeleninová

plnená paprika, chlieb(1)

18.04.2024 (Štvrtok)

vývar z kostí

zabíjačkový tanier, chlieb(1)

čalamáda

19.04.2024 (Piatok)

polievka petržlenová

bravčové fašírky(1,3)

zemiakové pyré

cvikla

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše