Skočiť na hlavný obsah
Logá

Dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

Na základe výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR) ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje DOP 2021/8.1.1/01 naše zariadenie sociálnych služieb podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Podporu opatrovateľskej služby, ktorá bola schválená MPSVaR SR dňom 9. novembra 2021.

Časový rámec realizácie projektu: 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023

Celkové oprávnené výdavky žiadateľa:  97 920,00 Eur

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby na území mesta Galanta počas 23 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách).

Cieľová skupina:

  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje daný druh sociálnej služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho vylúčenia vo verejnom sektore.

Ciele projektu: 

Cieľom projektu je dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Terénna opatrovateľská služba  zabezpečí čo najdlhšie zotrvanie odkázaných občanov v ich prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality ich života. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivity sú realizované prostredníctvom 6 opatrovateliek pre obyvateľov mesta Galanta, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s Patria – Domov dôchodcov v Galante, najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 

Projekt je zároveň prínosom k udržaniu a rozšíreniu zamestnanosti v meste v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Realizácia projektu: 

Realizácia projektu bola zahájená 1. januára 2022 so 6 zamestnancami- opatrovateľkami v domácnosti a 10 prijímateľmi sociálnych služieb. Financovanie prebiehalo formou  refundácie miezd a odvodov poistného šiestich opatrovateliek, zvyčajne v dvoj a troj-mesačných intervaloch. Kumulatívne sa do projektu zapojilo 9 zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a 17 klientov – prijímateľov služby. Výška celkových refundovaných oprávnených nákladov za celé obdobie realizácie projektu bola 91 783,90 Eur.

Za realizáciu projektu zodpovedala: PaedDr. PhDr. H. Maťašovská Csemezová a Ing. M. Kuruczová. 

 

x

10.06.2024 (Pondelok)

polievka fazuľová s údeninou, chlieb (1)

slivkové gule (1)

11.06.2024 (Utorok)

polievka vločková (1)

mexický guláš

dusená ryža

12.06.2024 (Streda)

vývar z kostí s cestovinou (1)

karé na srbský spôsob

opekané zemiaky

13.06.2024 (Štvrtok)

polievka cesnaková krémová (7)

kurací perkelt (7)

kolienka (1)

uhorky

14.06.2024 (Piatok)

polievka pórková

fazuľový prívarok (7)

klobása

chlieb (1)

napolitánka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše