Skočiť na hlavný obsah

Každý prijímateľ má právo na poskytovanie takej sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.

V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je poskytovanie sociálnej služby plánované podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa. Individuálny plán je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania v nasledovných krokoch:

  • mapovanie životnej situácie
  • voľba cieľov
  • voľba metód plánovania
  • plán činností
  • hodnotenie

Hodnotenie individuálneho plánu prebieha v pravidelných intervaloch raz za šesť mesiacov. Umožňuje priebežne hodnotiť úspešnosť resp. neúspešnosť volenej metódy, dostatok resp. nedostatok informácií, vhodnosť zvoleného prostredia na realizáciu plánu, čas tréningu a pod. Proces hodnotenia poukazuje na nové poznatky a preto je dôležitým ukazovateľom v rámci stanovenia ďalších cieľov. Zároveň je ukazovateľom aj v rámci napĺňania cieľov a umožňuje nám postupovať ďalej pri práci s klientom.

Individuálne plány zostavujú odborní zamestnanci.

x

22.07.2024 (Pondelok)

polievka zelerová s ovsenými vločkami (1)

maďarský guláš z hovädzieho mäsa

knedla (1)

23.07.2024 (Utorok)

polievka lúsková s cestovinou (1)

plnená paprika

chlieb (1)

24.07.2024 (Streda)

polievka zeleninová s mrveničkou (1)

zemiaky na paprike s kabanosom

25.07.2024 (Štvrtok)

polievka rascová 

bravčový perkelt

kolienka (1)

uhorky

26.07.2024 (Piatok)

polievka fazuľová so zeleninou

vyprážaný karfiol (1,3,7)

opekané zemiaky

tatárska omáčka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše