Skočiť na hlavný obsah

Patria – Domov dôchodcov v Galante

Patria – Domov dôchodcov v Galante je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. Naša činnosť je zameraná na komplexné poskytovanie registrovaných sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Galanta č. 9/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb. Dôraz kladieme na aktívny život seniorov zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj osobnostných, individuálnych schopností pri rešpektovaní a napĺňaní ich individuálnych požiadaviek. Našou snahou je umožniť prijímateľom sociálnych služieb zostať plnohodnotnými partnermi a členmi spoločnosti a naďalej žiť bežným životom.

Dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

image

Cieľom projektu je dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Terénna opatrovateľská služba zabezpečí čo najdlhšie zotrvanie odkázaných občanov v ich prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality ich života. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“.

Viac o projekte

Služby

Zariadenie
pre seniorov

Registrovaná sociálna služba v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Viac info

Zariadenie
opatrovateľskej služby

Registrovaná sociálna služba v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Viac info

Odľahčovacia
služba

Registrovaná sociálna služba v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Viac info

Terénne
sociálne služby

Registrované sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Viac info

Podanie žiadosti
a úhrada

Postup podania žiadosti a úhrady

Viac info

VZN
príloha č. 1

Úhrady za sociálne služby

Viac info

Fotogaléria z podujatí

Športový deň 2024

Výlet Vígľaš

Rekondičný pobyt zamestnancov v Podhájskej

x

22.07.2024 (Pondelok)

polievka zelerová s ovsenými vločkami (1)

maďarský guláš z hovädzieho mäsa

knedla (1)

23.07.2024 (Utorok)

polievka lúsková s cestovinou (1)

plnená paprika

chlieb (1)

24.07.2024 (Streda)

polievka zeleninová s mrveničkou (1)

zemiaky na paprike s kabanosom

25.07.2024 (Štvrtok)

polievka rascová 

bravčový perkelt

kolienka (1)

uhorky

26.07.2024 (Piatok)

polievka fazuľová so zeleninou

vyprážaný karfiol (1,3,7)

opekané zemiaky

tatárska omáčka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše