Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
40/2022 28.12.2022 PENAM SLOVAKIA, a.s. 24865 Rámcová dohoda - Pekársky tovar a pečivo detail
39/2022 27.12.2022 Bohuš Šesták s.r.o. 7560 Rámcová dohoda - Vajcia ( potraviny ) detail
38/2022 09.12.2022 Galantaterm spol. s r.o. 59866 Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla detail
37/2022 06.12.2022 HOME TRADE s.r.o. 7242 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve detail
34/2022 01.12.2022 AH&MH s.r.o. 26289 Rámcová dohoda - Chladené hovädzie a bravčové mäso detail
35/2022 01.12.2022 AH&MH s.r.o. 35539 Rámcová dohoda - Mäsové výrobky detail
36/2022 01.12.2022 SATRO Operátor káblovej televízie a dátových služieb 100 Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb detail
33/2022 07.11.2022 Bohuš Šesták s.r.o. 55058 Dodatok č. 1 k RD o dodávke potravín, nápojov ... zo dňa 24.06.2022mcovej dohode zo dňa 22.12.2021 detail
32/2022 02.11.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 5659 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 22.12.2021 detail
30/2022 26.09.2022 DEÁK-food, s.r.o. 23523 Rámcová dohoda - Hydina - mrazená a mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso detail
31/2022 26.09.2022 DEÁK-food, s.r.o. 7479 Rámcová dohoda - Mrazené zemiaky a mrazená zelenina detail
29/2022 23.09.2022 Dávid Lancz 300 Darovacia zmluva detail
28/2022 16.09.2022 DUAL BP, s.r.o. 4385 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o dodávke Ochranných osobných pracovných prostriedkoch detail
27/2022 22.08.2022 Jetta Cl. s.r.o. 29420 Pranie a chemické čistenie detail
26/2022 02.08.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 28380 Mlieko a mliečne výrobky detail
25/2022 26.07.2022 BM WORK AGENCY, s.r.o. 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK01072022GA detail
23/2022 24.06.2022 Bohuš Šesták s.r.o. 50056 Rámcová dohoda - Potraviny, nápoje a príbuzné produkty a strukoviny detail
24/2022 24.06.2022 Office Store, s.r.o. 0 Dohoda o ukončení Rámcovej dohody zo dňa 28.09.2020 detail
22/2022 22.06.2022 Zilizi Imrich s.r.o. 3996 Rámcová dohoda - Pečivo a cukrovinky detail
21/2022 20.06.2022 Mesto Galanta 0 Dodatok č. 5 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Galanta detail
20/2021 02.06.2022 Bohuš Šesták s.r.o. 57 Darovacia zmluva (vecný dar - potraviny) detail
19/2022 18.05.2022 Nadácia Henkel Slovensko 370 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku detail
18/2022 17.05.2022 KG Veľká Mača s.r.o. 32336 Rámcová dohoda na dodanie zeleniny, ovocia a orechov detail
17/2022 10.05.2022 ÚPSVaR Galanta 0 Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí FP na podporu zamestnávania ( 10/2022 ) detail
15/2022 04.04.2022 AH&MH s.r.o. 33750 Dodatok k Rámcovej zmluve - mäsové výrobky detail
16/2022 04.04.2022 AH&MH s.r.o. 27894 Dodatok k Rámcovej zmluve - hovädzie a bravčové mäso detail
14/2022 31.03.2022 AG FOODS SK s.r.o. 17933 Rámcová dohoda na dodanie rôznych potravinových výrobkov a sušeného tovaru detail
13/2022 24.03.2022 Otis Výťahy, s.r.o. 2152 Dodatok k zmluve N0355 - Servis zdvíhacích zariadení - výťahov z 01.02.2009 detail
12/2022 21.03.2022 DEÁK FOOD s.r.o. 0 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve detail
11/2022 09.03.2022 ÚPSVaR Galanta 0 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne detail
10/2022 01.03.2022 ÚPSVaR Galanta 0 Dohoda o poskytnutí FP na podporu zamestnávania detail
9/2022 28.02.2022 Ekoheat s.r.o. 0 Zmluva na odber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu detail
7/2022 15.02.2022 Bohuš Šesták s.r.o. 0 Dodatok č. 1 detail
8/2022 15.02.2022 Mária Strapáčová 100 Dodatok č. 2 - k zmluve o poskytovaní služieb BOZP, PZS a PO detail
6/2022 01.02.2022 Lindström, s.r.o. 360 Zmluvný prenájom rohoží detail
5/2022 31.01.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14578 Dodatok č. 1 k zmluve - Mlieko a mliečne výrobky detail
3/2021 02.01.2022 Polystar s.r.o. 0 zber a preprava odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia s Povinnosťami Odosielateľa detail
4/2022 02.01.2022 Polystar s.r.o. 0 Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov detail
1/2022 01.01.2022 Penam Slovakia, a.s. 18631 Rámcová dohoda na dodanie pekárskeho tovaru a pečiva detail
2/2022 01.01.2022 Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. 5166 Rámcová dohoda na dodanie živočíšnych produktov a súvisiacich produktov - vajéc. detail