Podujatia

  • Návšteva Rímsko - katolíckeho kostola svätého Štefana kráľa v Galante

    Publikované 13.6.2017

    "V mesiaci jún v spolupráci s Gymnáziom Zoltána Kodálya s VJM v Galante sme opäť zorganizovali vychádzku do mesta s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi nášho zariadenia, ktorej cieľom bola návšteva Rímsko – katolíckeho..."

  • Škôlkarske dopoludnie

    Publikované 13.6.2017

    "Milé stretnutie dvoch generácii v Patria – Domov dôchodcov v Galante sa uskutočnilo v klubovni nášho zariadenia. Škôlkari z MŠ Clementisove sady v Galante prišli potešiť našich klientov pred odchodom na letné prázdniny. Svojimi..."

Viac..