Podujatia

  • Galantské hudobné dni XXII. ročník

    Publikované 25.11.2019

    " V rámci XXII. ročníka festivalu klasickej hudby v Galante sme si s obyvateľmi Patria – DD v Galante vybrali dva koncerty, ktoré sme navštívili. Prvým bol klavírny recitál v Severnom krídle neogotického kaštieľa, kde sa..."

  • Historická prednáška na tému:

    Publikované 6.11.2019

    " V rámci spolupráce s Galantskou knižnicou dňa 6. novembra 2019 sa aj v našom zariadení uskutočnila historická prednáška Juraja Pekaroviča, ktorý je autorom viacerých publikácii z oblasti pamiatok a pamätihodností..."

Viac..