Podujatia

  • Prednáška na tému:

    Publikované 4.10.2018

    " V rámci podujatí mesiaca október dňa 4. 10. 2018 naše zariadenie Patria - DD v Galante navštívili pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante. Pracovníčky si pre našich klientov pripravili..."

  • Svetový deň hudby

    Publikované 1.10.2018

    "Hudba patrí odjakživa k podstate života, patrí k tomu, čo robí človeka ľudským. Bola a je spoločníčkou ľudí. Najprv išlo o hudbu prírodného rozmeru, ale neskôr sa zmenila na kultúru. Čaro hudby nepozná hranice. Napĺňa nás..."

Viac..