Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
37/2020 31.12.2020 PENAM SLOVAKIA, a.s. 19327 Pekárenský tovar a pečivo detail
36/2020 28.12.2020 Nadácia SPP 1300 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku detail
35/2020 17.12.2020 Mesto Galanta 0 Dodatok č. 4 k zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Galanta detail
34/2020 11.12.2020 SATRO s.r.o. 82 Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb detail
33/2020 04.12.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 0 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" detail
32/2020 02.12.2020 Galantaterm spol. s r.o. 58231 Cenová dohoda na r. 2021 - dodávka tepla a TÚV detail
30/2020 25.11.2020 AH&MH s.r.o. 25554 Hovädzie a bravčové mäso detail
31/2020 25.11.2020 AH&MH s.r.o. 30490 Mäsové výrobky detail
29/2020 16.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 0 Aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe detail
28/2020 02.11.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. 20840 Nákup konvektomatu a smažiacej panvy detail
27/2020 27.10.2020 BANCHEM s.r.o. 19920 Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby detail
26/2020 28.09.2020 Office Store, s.r.o. 3285 Kancelárske potreby detail
24/2020 17.08.2020 DEÁK food s.r.o. 14834 Hydina - mrazená a mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso detail
25/2020 17.08.2020 DEÁK food s.r.o. 4748 Mrazené zemiaky a zemiakové výrobky a mrazená zelenina detail
22/2020 07.08.2020 PolyStar, s.r.o. 180 Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia č. 1204031118-A detail
23/2020 07.08.2020 PolyStar, s.r.o. 20 Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním č. 20120810-A detail
21/2020 23.07.2020 Implementačná agentúra MPSVaR SR 0 Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci detail
20/2020 21.07.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 16910 Mlieko a mliečne výrobky detail
19/2020 25.06.2020 Bohuš Šesták s.r.o. 43114 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty a strukoviny detail
18/2020 23.06.2020 ZILIZI IMRICH s.r.o. 3779 Pečivo a cukrovinky detail
17/2020 17.06.2020 Trnavský samosprávny kraj 2000 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie detail
16/2020 12.06.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 6955 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne detail
15/2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. 40 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík detail
14/2020 01.06.2020 DUAL BP, s.r.o. 4104 Ochranné osobné pracovné prostriedky detail
12/2020 15.05.2020 Armáda spásy na Slovensku, Zbor Galanta 750 Nájomná zmluva detail
13/2020 15.05.2020 Armáda spásy na Slovensku, Zbor Galanta 0 Zmluva o vzájomnej spolupráci detail
11/2020 12.05.2020 KG Veľká Mača s.r.o. 35807 Zelenina, ovocie a orechy detail
10/2020 14.04.2020 Mesto Galanta, MsÚ Galanta 0 Zmluva o poskytovaní stravovania pre dobrovoľníkov detail
9/2020 08.04.2020 Nadácia Tatra banky 1500 Finančný dar na realizáciu projektu: "Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19" detail
8/2020 03.04.2020 KL Logistic Service spol. s r.o. 0 Darovacia zmluva detail
7/2020 24.03.2020 Implementačná agentúra MPSVaR SR 0 Zmluva o spolupráci - národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni detail
6/2020 02.03.2020 Fidelity Trade, s.r.o. 0 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu detail
5/2020 20.02.2020 Ladislav Kovács 24217 Maliarske a natieračské práce detail
4/2020 17.02.2020 HOME TRADE s.r.o. 6582 Prikrývky, posteľná, stolová, hygienická a kuchynská bielizeň, vankúše a rôzne textilné výrobky detail
3/2020 17.02.2020 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 0 Zmluva - nápojový a desiatový automat detail
2/2020 23.01.2020 NITRAZDROJ, a.s. 0 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Zmluva na dodanie tovaru ( mliečne výrobky ) z 13.7.2018 detail
1/2020 22.01.2020 MAXNETWORK s.r.o. 4869 Tonery - originál detail