Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Zmluva 34/2013 20.11.2013 Pavol Szőke 0 Zmluva o dielo detail
35/2013 20.11.2013 Maxnetwork s.r.o 0 Zmluva o dielo detail
32/2013 15.11.2013 Slovak telekom a. s. 0 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb detail
31/2013 14.11.2013 Slovak Telekom a. s. 0 Zmluva o poskytovaní verejných služieb detail
33/2013 14.11.2013 Slovak telekom a. s. 0 Zmluva o poskytovaní verejných služieb detail
Zmluva 30/2013 28.10.2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb 0 Dohoda o zabezpečení praktickeho vyučovania žiakov detail
Zmluva 29/2013 04.10.2013 VaV Akadamy - SS, s.r.o. 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. OK 13/sa/27/09/2013 detail
Zmluva 28/2013 19.09.2013 BM WORK AGENCY s.r.o 0 Zmluva o spolupráci pri výuke a odbornej stáži - praxi detail
Zmluva 27/2013 05.09.2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb 0 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania detail
25/2013 03.09.2013 IVeS , organizácia pre informatiku verejnej správy 0 Zmluva o dielo č. R - 108 -2013 detail
Zmluva 26/2013 03.09.2013 Slovak telekom a.s 0 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb detail
24/2013 22.08.2013 Marcel Vaskomjati 0 Zmluva o dielo detail
23/2013 13.08.2013 VaV Akademy - SS, s.r.o 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. OK SA 12/08/2013 detail
Zmluva 22/2013 31.07.2013 Jetta Cl s.r.o 0 Zmluva o poskytovaní služieb detail
Zmluva č.21/2013 19.07.2013 Little Paradise s.r.o 0 Zmluva o príprave a donáške stravy detail
Zmluva 20/2013 17.07.2013 Ľubica Križanova - Veľkooobchod OZ 0 Rámcova kúpna zmluva detail
Zmluva 19/2013 10.07.2013 Nagy & Partners s.r.o, 0 Zmluva o poskytovaní prábnych služieb detail
Zmluva 18/2013 02.07.2013 ZSE ENERGIA a.s 0 Dodatok - ponuka E -Limit detail
Zmluva 17/2013 26.06.2013 BM WORK AGENCY s.r.o 0 Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke o odbornej praxi - stáži detail
Zmluva 16/2013 25.06.2013 VaV Akademy - SS, s.r.o 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odb. praxe účastníkov kurzu č. OK SA 11 14/062013 detail
Zmluva č. 15/2013 27.05.2013 BM WORK AGENCY s.r.o 0 Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke o odbornej stáži - praxi detail
13/2013 16.05.2013 Mgr. Miroslav Psota 0 Dohoda o vykonaní práce detail
12/2013 07.05.2013 Nadácia Pontis 0 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM13 025 detail
11/2013 02.05.2013 MLongauer s.r.o 0 Rámcova dohoda na dodanie tovaru detail
Zmluva 14/2013 02.05.2013 Trend Hygiena s.r.o 0 Rámcova dohoda na dodanie tovaru detail
10/2013 26.04.2013 V a V Akademy - ZS, s.r.o 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č.OK SA 10/20/04/2013 detail
9/2013 28.03.2013 VaV Servis, s. r. o. 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. OK SA 9 09/03/2013 detail
Zmluva 8/2013 20.02.2013 Úrad práce,soc.vecí a rodiny Galanta 0 Dohoda č.4/XX/2013/ §54 o poskytnutí finančn. príspevku v rámci projektu č XX detail
Zmluva 7/2013 19.02.2013 Polystar s.r.o 0 Zmluva o vyhotovení hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním č. 20120810 detail
6/2013 31.01.2013 BM WORK AGENCY s.r.o 0 Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke a odbornej stáži - praxi detail
5/2013 21.01.2013 V a V Servise s.r.o 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č.OK SA 8 11/01/2013 detail
4/2013 16.01.2013 Kooperatíva poisťovňa a.s Vienna Insurance Group 0 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.poist. 6572826892 detail
Zmluva č. 1/2013 09.01.2013 BM WORK AGENCY s.r.o 0 Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke a odbornej stáži - praxi detail
Zmluva č. 2/2013 04.01.2013 Galantaterm spol.s.r.o 0 Cenová dohoda pre rok 2013 detail
Zmluva č. 3/2013 04.01.2013 Patria - DD v Galante 0 Dodatok č. 3 k zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Galanta zo dňa 28.2.2007 detail