Dátum výsledku Predmet obstarávania Dodávateľ
02.08.2018 Čistiace prostriedky a potreby Trend Hygiena, s.r.o.
11.07.2018 Mliečne výrobky NITRAZDROJ, a.s.
28.02.2018 Zelenina, ovocie a orechy Veltrade s.r.o.
23.01.2018 Pekársky tovar a pečivo Penam Slovakia, a.s.
17.01.2018 Živočíšne produkty a súvisiace produkty - vajcia Nitrazdroj, a.s.