Jubilejný X. ročník súťaže vo varení gulášu

Publikované: 16.6.2022

Jún v Patria – DD tradične patrí súťažnému vareniu gulášu. Za uplynulé roky sa súťaž stala významnou kultúrno – spoločenskou udalosťou galantského zariadenia pre seniorov. Tento rok sa konal jubilejný X. ročník súťaže vo varení gulášu. V rámci X. ročníka tejto súťaže gastronomické umenie vo varení predvádzali päťčlenné družstvá našich žien a mužov. Podujatie bolo oficiálne otvorené o deviatej hodine riaditeľkou Patria – DD Ing. Ritou Kubíkovou. Po krátkom čase sa zariadením šírila vôňa z kotlov. Klienti si pochutnávali na čerstvom hrášku, čerešniach, osviežujúcom melóne či si zamaškrtili na sladkej štrúdli. Kým súťažiaci dráždili chuťové bunky, pre ostatných do tanca a na počúvanie hrala reprodukovaná hudba. Presne napoludnie boli odobrané vzorky na hodnotenie a trojčlenná porota sa pustila do hodnotenia. Porota hodnotila farbu, vôňu, konzistenciu a to najdôležitejšie chuť. Porota nakoniec rozhodla, že lepší guláš navarili ženy. Ceny súťažiacim boli odovzdané primátorom Mesta Galanta, našou pani doktorkou a riaditeľkou Patria DD v Galante. Jubilejný X. ročník súťaže vo varení gulášu sa konal s finančnou podporou Nadácie Henkel Slovensko.