Beseda so spisovateľom Otom Malým

Publikované: 6.10.2021

Dňa 6. októbra 2021 v doobedňajších hodinách sme v spolupráci s Galantskou knižnicou usporiadali besedu so spisovateľom a cestovateľom Otom Malým. Pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším pre našich klientov pripravil pútavé rozprávanie na základe zážitkov z jeho ciest, ktoré vydal aj knižne v štyroch publikáciách. Zaujímavo rozprával o svojich cestách do Venezuely, USA, Kuby, či Dubaja. Klientom priblížil mentalitu obyvateľov daných krajín, pomery a geografické či kultúrne zaujímavosti. Obyvatelia po prednáške mali možnosť položiť otázky k téme, čo aj s radosťou využili. Beseda bola spríjemnením sychravého jesenného dňa a vniesla do života našich obyvateľov južanské slnko, ktoré prežiarilo hodinku ich dopoludnia. Klienti si z rozprávania odniesli nové zážitky, ktoré prežili prostredníctvom osoby pána Malého. Aj touto cestou ďakujeme riaditeľke Galantskej knižnice Lívii Kolekovej a prednášateľovi Otovi Malému za zaujímavé cestovateľské rozprávanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie podobného charakteru.