Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 1/2019
Zverejnené dňa: 28.02.2019
Predmet oznamu: Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2018 štrukturovane
Oznam: V zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2018