Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 8/2018
Zverejnené dňa: 05.03.2018
Predmet oznamu: Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017 - štrukturovane
Oznam: V zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017