Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 2/2018
Zverejnené dňa: 22.01.2018
Predmet oznamu: Zákaz návštev u klientov
Oznam: Oznamujeme návštevníkom Patrie – Domova dôchodcov v Galante, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení sa s okamžitou platnosťou nie sú povolené návštevy až do odvolania.