• Vianočné posedenie

  Dňa: 27.12.2019

  "Vyvrcholením kultúrno – spoločenských podujatí v adventnom období v Patria – DD Galanta bolo tradičné vianočné posedenie obyvateľov zariadenia, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra 2019. Aj keď nás ešte delil celý týždeň do..."

 • Adventný koncert speváckeho zboru Cantate Deo

  Dňa: 14.12.2019

  "Pred zapálením tretej adventnej sviečky sa v sobotu dňa 14. decembra uskutočnil v Patria – DD tradičný vianočný koncert speváckeho zboru z Galanty – Hodov Cantate Deo. Koncert otvorila svojim príhovorom riaditeľka zariadenia pre..."

 • Mikuláš 2019

  Dňa: 7.12.2019

  "Počas Adventu je veľmi obľúbenou udalosťou príchod Mikuláša. Dňa 6. decembra sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša mýrskeho biskupa, ktorý láskou pomáhal ľuďom v núdzi. Pred rozdávaním darčekov žiaci Základnej školy Z...."

 • Pečenie medovníčkov

  Dňa: 27.11.2019

  "Blížia sa Vianoce – najkrajšie sviatky roka. Neklamným znakom je aj vôňa škorice, klinčekov a vanilky, ktorá sa šírila našim zariadením posledné novembrové dni, kedy sa piekli a zdobili medovníčky. Za pomoci kuchárok a..."

 • Galantské hudobné dni XXII. ročník

  Dňa: 25.11.2019

  " V rámci XXII. ročníka festivalu klasickej hudby v Galante sme si s obyvateľmi Patria – DD v Galante vybrali dva koncerty, ktoré sme navštívili. Prvým bol klavírny recitál v Severnom krídle neogotického kaštieľa, kde sa..."

 • Historická prednáška na tému:

  Dňa: 6.11.2019

  " V rámci spolupráce s Galantskou knižnicou dňa 6. novembra 2019 sa aj v našom zariadení uskutočnila historická prednáška Juraja Pekaroviča, ktorý je autorom viacerých publikácii z oblasti pamiatok a pamätihodností..."

 • Vystúpenie detí zo

  Dňa: 29.10.2019

  "V mesiaci október nezabudli na našich seniorov ani škôlkari. Dňa 29. októbra 2019 zavítali do nášho zariadenia deti z Materskej školy Sever – Óvoda v Galante. Priniesli obyvateľom Patrie dobrú náladu prostredníctvom ľudových..."

 • Hudobné soirée 2019

  Dňa: 23.10.2019

  "Jesenné mesiace sú pravidelne časom vrcholenia aktivít v oblasti hudobnej kultúry. Aj do nášho zariadenia po roku opäť priniesli živú hudbu hostia zo Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante prostredníctvom „hudobného..."

 • Svetový deň osteoporózy

  Dňa: 22.10.2019

  "Svetový deň osteoporózy Dňa 22. októbra 2019 pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante pripravili pre našich klientov prednášku o osteoporóze a..."