Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Dodatok k zmluve 22/2016 27.12.2016 Galantaterm spol. s r.o. 0 Cenová dohoda na rok 2017 detail
Dodatok k zmluve 21/2016 25.10.2016 Slovak Telekom a.s. 0 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb detail
Zmluva 20/2016 14.10.2016 Mesto Galanta, MsÚ 0 Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku detail
Zmluva 19/2016 13.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu detail
Zmluva 18/2016 05.10.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 0 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu detail
zmluva 16/2016 27.09.2016 SATRO s.r.o. 0 Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb detail
Dodatok k zmluve 17/2016 27.09.2016 OTIS Výťahy, spol. s r.o. 0 Dodatok k zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení detail
Zmluva 15/2016 16.08.2016 ELPARTNER, s.r.o. 0 Výmena a montáž osvetlenia detail
Zmluva 13/2016 15.08.2016 KlímaDoma, s.r.o. 0 Montáž a výmena klimatizačných jednotiek detail
Zmluva 14/2016 15.08.2016 STAVOLI s.r.o. 0 Montáž a výmena stropu detail
Zmluva 12/2016 08.08.2016 ALATERE, s.r.o. 0 Zmluva o poskytovaní služieb - odber a likvidácia biologického odpadu detail
Zmluva 11/2016 02.08.2016 Trend Hygiena s.r.o 0 Rámcova dohoda - Zmluva na dodanie tovaru detail
Zmluva 10/2016 29.07.2016 Jetta CL s. r. o. 0 Pranie a chemické čistenie detail
Zmluva 9/2016 27.07.2016 BANCHEM s. r. o. 0 Zmluva na dodanie tovaru detail
Zmluva 8/2016 01.07.2016 Piero Slovakia spol.s.r.o 0 Rámcová dohoda - Zmluva na dodanie tovaru detail
Zmluva 6/2016 21.06.2016 Slovak Telekom a.s 0 Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskyt. verejných služieb detail
Zmluva 5/2016 21.06.2016 Slovak Telekom a.s 0 Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskyt. verejných služieb detail
Zmluva 7/2016 03.06.2016 Nadácia Pontis 0 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM16 140 detail
Dohoda 4/2016 26.05.2016 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta 0 Dohoda č.14/2016/§54 - PZ detail
Zmluva 2/2016 10.05.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. 0 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb detail
Dohoda 3/2016 25.04.2016 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta 0 Dohoda č.33a/§ 52a/2016 o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoĺníckej služby a poskyt. príspebvku na aktivačnú činnosť dobrovoľníckej služby právnickej osobe detail
Zmluva 1/2016 04.03.2016 Mgr. Veronika Reháková 0 Zmluva o poskytovaní služieb supervízie č. VR/DDG/1.2016 detail