Športový deň 2023

Publikované: 14.6.2023

Dňa 14. júna 2023 sa uskutočnilo v našom zariadení tradičné podujatie pod názvom „Športový deň 2023“. Zúčastniť sa ho mohli všetci obyvatelia zariadenia, ktorí si chceli „zašportovať“. Od rána vládla výborná nálada, hrala hudba a v jedálni sa už zhromažďovali súťažiaci. Podujatie slávnostne otvorila vedúca sociálneho úseku, oboznámila súťažiacich s organizačno-technickým zabezpečením súťaže. Súťažilo sa v tradičných i nových disciplínach: 1. Kužele 2. Hod do diaľky 3. Strela na bránku 4. Hod na cieľ 5. Hod do koša 6. Hod na plechovky. Do súťaže sa prihlásilo 41 obyvateľov a všetci absolvovali všetky disciplíny. Klienti – súťažiaci brali súťaž veľmi vážne a vynaložili všetky svoje sily na to, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Po dobrom obede sme sa všetci stretli v záhrade nášho zariadenia kde čakalo našich klientov prekvapenie. Bol to harmonikár, ktorý vyčaril úsmev ale aj spev na perách našich klientov. Naše šikovné kolegyne vo svojom voľnom čase upiekli pre našich klientov sladké a slané dobroty. Zariadením sa niesla vynikajúca nálada a smiech.