Číslo Zverejnené dňa Predmet Oznam Prezrieť
24/2021 28.12.2021 Oznam     detail
22/2021 17.12.2021 Návštevný poriadok - aktualizovaný od dňa 20.12.2021     detail
23/2021 17.12.2021 Základné podmienky opustenia priestorov zariadenia Patria – DD v Galante – za účelom dovolenky – pobytu v domácom prostredí     detail
21/2021 13.12.2021 Oznam Patria - Domov dôchodcov v Galante oznamuje, že pokladňa z prevádzkových dôvodov od 22.12.2021 do 31.12.2021 nebude otvorená. Posledné platby do pokladne sa prijímajú dňa 21.12.2021 (utorok).     detail
20/2021 09.12.2021 Spojte sa so svojimi blízkymi prostredníctvom videohovoru     detail
19/2021 22.11.2021 Oznam     detail
18/2021 12.11.2021 Návštevný poriadok - platný od 15.11.2021     detail
17/2021 05.11.2021 Návštevný poriadok - platný od 08.11.2021     detail
16/2021 28.10.2021 Výsledok výberového konania     detail
5d/2021 14.10.2021 Návštevný poriadok platný od 18.10.2021     detail
14/2021 28.09.2021 Voľné pracovné miesta Zdravotná sestra- voľné pracovné miesto     detail
15/2021 28.09.2021 Voľné pracovné miesta Opatrovateľka- voľné pracovné miesto     detail
5c/2021 24.09.2021 Návštevný poriadok - aktualizovaný dňa 24.09.2021     detail
14/2021 14.09.2021 Oznámenie o návštevách Z dôvodu zvýšeného výskytu vírusového črevného ochorenia v zariadení sme pristúpili k dočasným preventívnym opatreniam. Patria - DD v Galante bude pre príbuzných a verejnosť uzatvorená od 14.9.2021 do 19.9.2021. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.     detail
13/2021 07.09.2021 Výberové konanie Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci úseku prevádzky a verejného obstarávania     detail
11 03.09.2021 Voľné pracovné miesto Opatrovateľka- voľné pracovné miesto     detail
5b/2021 02.09.2021 Návštevný poriadok - aktualizovaný dňa 02.09.2021     detail
10/2021 24.08.2021 Výberové konanie Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci úseku prevádzky a verejného obstarávania     detail
9/2021 21.07.2021 Voľné pracovné miesta Zdravotná sestra, opatrovateľka     detail
8/2021 09.07.2021 Výročná správa za rok 2020     detail
6/2021 03.06.2021 Voľné pracovné miesta     detail
4-3.dodatok/2021 03.06.2021 Dodatok č. 3 k Usmerneniu k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s COVID-19     detail
7/2021 03.06.2021 Voľné pracovné miesta     detail
5a/2021 21.05.2021 Návštevný poriadok - aktualizovaný dňa 22.05.2021     detail
4-2.dodatok/2021 21.05.2021 Dodatok č. 2 k Usmerneniu k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s COVID-19     detail
5/2021 03.05.2021 Oznam o podmienkach návštevy s účinnosťou od 19.04.2021 - aktualizovaný 03.05.2021 - NÁVŠTEVNÝ PORIADOK Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že s účinnosťou od 19.04.2021 pristupujeme k čiastočnému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev za podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu.     detail
4-1.dodatok/2021 30.04.2021 Dodatok č. 1 k Usmerneniu k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s COVID-19     detail
4/2021 19.04.2021 Usmernenie k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s COVID-19     detail
3/2021 16.04.2021 Oznam o postupe preberania osobných vecí a potravín     detail
2/2021 19.03.2021 Veľkonočný oznam     detail
1/2021 02.02.2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2020 V zmysle § 72 ods.20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2020     detail