Číslo Zverejnené dňa Dodávateľ Suma Predmet Prezrieť
499/2014 - O 30.12.2014 Tauris a.s. 0 Objedn. - mäsové výrobky    detail
500/2014 - O 30.12.2014 AH&MH spol.s.r.o 0 Objedn. - mäso    detail
502/2014 - O 30.12.2014 Penam Slovakia a.s 0 Objedn. - chlieb    detail
503/2014 - O 30.12.2014 Levické mliekárne a.s. 0 Objedn. - mlieko    detail
504/2014 - O 30.12.2014 Zilizi Imrich 0 Objedn. - zákusky    detail
505/2014 - O 30.12.2014 Veltrade s.r.o 0 Objedn. - ovocie, zelenina    detail
506/2014 - O 30.12.2014 Meditech Sk s.r.o 0 Objedn. - celodrevené stolíky WOOD    detail
507/2014 - O 30.12.2014 AKD s.r.o 0 Objedn. - šatníkové skrine, nerezový prevoz. vozík 3 policový    detail
485/2014 - O 22.12.2014 Trend Hygiena 0 Objedn. - čistiace potreby    detail
486/2014 - O 22.12.2014 Piero Slovakia s.r.o 0 Objedn. - kancelárské potreby    detail
487/2014 - O 22.12.2014 Deák spol.s.r.o 0 Objedn. - hydina    detail
488/2014 - O 22.12.2014 AH&MH spol.s.r.o 0 Objedn. - mäso    detail
489/2014 - O 22.12.2014 Veltrade s.r.o 0 Objedn. - ovocie, zelenina    detail
490/2014 - O 22.12.2014 Penam Slovakia a.s 0 Objedn. - chlieb    detail
491/2014 - O 22.12.2014 Levické Mliekárne a.s 0 Objedn. - mlieko    detail
492/2014 - O 22.12.2014 sídl. Budúcnosť 1369, Tešedíkovo 925 82 0 Objedn. - zákusky    detail
493/2014 - O 22.12.2014 Veltrade s.r.o 0 Objedn. - ovocie, zelenina    detail
494/2014 - O 22.12.2014 AH&MH spol.s.r.o 0 Objedn. - mäso    detail
495/2014 - O 22.12.2014 Deák spol.s.r.o 0 Objedn. - hydina    detail
496/2014 - O 22.12.2014 Zilizi Imrich 0 Objedn. - zákusky    detail
497/2014 - O 22.12.2014 Penam Slovakia a.s. 0 Objedn. - chlieb    detail
498/2014 - O 22.12.2014 Levické mliekárne a.s. 0 Objedn. - mlieko    detail
501/204 - O 18.12.2014 Deák spol .s.r.o 0 Objedn. - hydina    detail
483/2014 - O 12.12.2014 REHA Slovakia s.r.o 0 Objedn. - sprchovací vozík CLEAN    detail
484/2014 - O 12.12.2014 Vaša Slovensko s.r.o 0 Objedn. - Darčekové lístky pre zamestnancov    detail
484 A/2014 - O 12.12.2014 Szőke Pavol - staviteľ 0 Objedn. - vodoinštalačné práse / montáž, demontáž/    detail
461/2014 - O 11.12.2014 Nitrazdroj a.s 0 Objedn. - potraviny    detail
462/2014 - O 11.12.2014 Veltrade s.r.o 0 Objedn. - zelenina, ovocie    detail
463/2014 - O 11.12.2014 Zilizi Imrich 0 Objedn. -zákusky    detail
464/2014 - O 11.12.2014 Penam Slovakia a.s 0 Objedn. - pečivo    detail
465/2014 - O 11.12.2014 Levické mliekárne a.s 0 Objedn. - mlieko    detail
466/2014 - O 11.12.2014 Deák spol.s.r.o 0 Objend. - hydina    detail
467/2014 - O 11.12.2014 AH&MH spol.s.r.o 0 Objedn. - mäso    detail
468/2014 - O 11.12.2014 Veltrade s.r.o 0 Objedn. - ovocie, zelenina    detail
469/2014 - O 11.12.2014 Tauris a.s. 0 Objedn.- mäsové výrobky    detail
470/2014 - O 11.12.2014 Zilizi Imrich 0 Objedn. - zákusky    detail
471/2014 - O 11.12.2014 Penam Slovakia a.s 0 Objedn. - chlieb    detail
472/2014 - O 11.12.2014 Levické mliekárne a.s 0 Objedn. - mlieko    detail
473/2014 - O 11.12.2014 Bohuš Šesták - veľkoobchod 0 Objedn. - potraviny    detail
474/2014 - O 11.12.2014 RG Plast s.r.o 0 Objedn. - výmena 5 komorových okien 3. posch. Pavilon "A"    detail
475/2014 - O 11.12.2014 PIERO Slovakia s.r.o 0 Objedn. - minidiar 2015 - 8ks, gul. pero 8 ks    detail
476/2014 - O 11.12.2014 Maxnetwork s.r.o 0 Objedn. - hardvery, softvery, fotokopír. stroj    detail
477/2014 - O 11.12.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o 0 Objedn. - kuchynské zariad., kuchynské potreby    detail
478/2014 - O 11.12.2014 Halász Nábytok 0 Objedn. - kanc. nábytok, šatníkové skrine    detail
479/2014- O 11.12.2014 E. Németiová . SKLO - Porcelán 0 Objedn. - porcelánové taniere    detail
480/2014 - O 11.12.2014 UNTRACO SR 0 Objedn. - kupacie čiapky 100 ks    detail
481/2014 - O 11.12.2014 Szarka Róbert 0 Objedn. - natieračské práce/ sokel, radiátory / Pavilón "A"    detail
482/2014 - O 11.12.2014 Ladislav Kovács 0 Objedn. - maliarské práce pavilón "A"    detail
447/2014 - O 01.12.2014 Lekáreň Klokner 0 Objedn. - tlakomer,alkoholbox- zásobník, anatom. pinzeta, benzín alkohol    detail
448/2014 - O 01.12.2014 AG FOODS SK 0 Objedn. - potraviny    detail