Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 13/2023
Zverejnené dňa: 19.06.2023
Predmet oznamu: Oznam o zákaze návštev
Oznam: Oznamujeme návštevníkom Patria – Domov dôchodcov v Galante, že počnúc dňom 19. 06. 2023 až do 03. 07. 2023 (vrátane) sa v našom zariadení nepovoľujú návštevy v zmysle odporučenia praktickej lekárky zariadenia, MUDr. Klaudii Zsidrovej, v rámci prijatých opatrení proti zamedzeniu šíreniu črevnej virózy.