Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 9/2018
Zverejnené dňa: 06.04.2018
Predmet oznamu: Oznam o výberovom konaní
Oznam: Výberové konanie na obsadenie miesta odborného garanta nízkoprahového denného centra