Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 7/2018
Zverejnené dňa: 27.02.2018
Predmet oznamu: Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017
Oznam: Zverejnenie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za r. 2017