Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 4/2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
Predmet oznamu: Oznam o výberovom konaní
Oznam: Výberové konanie na obsadenie miesta odborného garanta nízkoprahového denného centr