Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 2016-07-04
Zverejnené dňa: 04.07.2016
Predmet oznamu: Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci ekonomicko - prevádzkoveho úseku Patria - Domov dôchodcov v Galante
Oznam: Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci ekonomicko - prevádzkoveho úseku Patria - Domov dôchodcov v Galante